Veteranferje tek bilar og gods mens Ryfylkeferja er på service