Laveste ledighet siden 2014 i Rogaland

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i regionen sørger for at antallet helt arbeidsledige fortsetter å falle. – En positiv overraskelse, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

STAVANGER: 9 808 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av november. Det er en reduksjon på 512 personer den siste måneden, viser ferske tall fra NAV.,

5 132 personer er registrert som helt ledige. Det er en andel på 2,0 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland og er en nedgang på 528 personer den siste måneden. 3 117 personer er for øvrig delvis ledige. Det utgjør 1,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Det er sjeldent at antallet helt ledige faller med over 500 på én måned på denne tiden av året. Vanligvis sørger sesongvariasjoner for stabil ledighet eller en liten oppgang. Vi må tilbake til april 2014 for å finne like lav andel med helt ledige, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

De siste ukene har det vært en kraftig økning i koronasmitte i store deler av landet, og særlig på Nord-Jæren i Rogaland. Det har ikke gitt utslag på arbeidsledigheten i fylket.

– Foreløpig ser vi ingen sammenheng mellom utviklingen i pandemien og arbeidsledigheten. Det skyldes i hovedsak at det ikke er iverksatt strenge smitteverntiltak som arbeidsgivere må ta stilling, sier Haftorsen.

Nesten alle yrkesgrupper har en nedgang i antallet helt ledige. Størst nedgang finner vi innenfor, industriarbeid, reiseliv og transport og serviceyrker og annet arbeid.

– For første gang siden pandemiens start, er ikke reiseliv og transport den største yrkesgruppen med helt ledige, sier Haftorsen.

Mange er langtidsledige

NAV-direktøren påpeker at selv om ledigheten er lav, er over halvparten langtidsledige av de helt ledige.

– 59 prosent har vært helt ledige i over et halvt år, mens 42 prosent har vært helt ledige i over ett år. For NAV er det en viktig prioritet og hjelpe disse med å vise hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet, sammenfatter Haftorsen.

– Det er likevel viktig å understreke at det har vært en nedgang i løpet av høsten blant de langtidsledige, påpeker Haftorsen.

Stavanger har høyest ledighet

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Sandnes og Eigersund har henholdsvis 2,3 prosent og 2,2 prosent helt ledige.

– Av de større kommunene i Rogaland skiller Karmøy, Tysvær og Time seg ut med en meget lav andel helt ledige.

4 685 utlyste stillinger i Rogaland

4 685 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av september. Det er en økning på 39 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Helse, pleie og omsorg (907), ingeniør og IKT-fag (661), bygg og anlegg (444) og industriarbeid (366) er bransjene med flest utlysninger.

– Antallet utlyste stillinger forteller hvor stort behovet for arbeidskraft er. Mangfoldet av stillinger er stort. Det er en styrke for arbeidsmarkedet i regionen. Samtidig er det oppsiktsvekkende at vi har nærmere 5 000 ledige stillinger på én måned på denne tiden av året, sier Haftorsen.

– Gjennom 2021 har vi sett en økende mismatchproblematikk i Rogaland. Det innebærer at arbeidssøkere ikke har kompetansen arbeidsgiverne etterspør. Det høye antallet ledige stillinger i november er en ny bekreftelse. Dette er mulighetenes arbeidsmarked for de som er på jobbjakt, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. November 2021.

NøkkeltallNovember 2021
Helt uten arbeid 16 – 67 år5 132 (2,0%)
Arbeidsmarkedstiltak1 559 (0,6%)
Bruttoarbeidsledighet6 691 (2,6%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år1 269
Langtids-arbeidssøkere,(26 uker eller mer)3 023
Delvis uten arbeid3 117 (1,2%)
Utlyste stillinger4 685

Publisert: