Ber tynt om å få behalda "bygdas storstue"

Velforeningen på Austre Åmøy har sendt en apell til politikarane i Stavanger, med bøn om bygda får behalda «bygdas storstue».

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Gymsalen er "bygdas storstue", heiter det i apellen.

"Appell til Stavangers Politikere fra folket på Austre Åmøy.,

Siden Austre Åmøy skole ble nedlagt tilbake i 2012, har vi i velforeningen for Austre

Åmøy på vegne av innbyggerne kjempet for å få beholde huset som Grendahus.,Det finnes i dag tre kommunale bygg på Austre Åmøy og to av disse er ikke egnet for,bruk når det gjelder bygdas behov.

Dette både pga at den gamle skolen (Åmøyveien

685) er forfalt i en slik grad at den er overtatt av sopp og råte og den har heller ikke,mulighet for endring til universell utforming av fasiliteter, slik at handicap tilgang er,mulig å få til for en akseptabel kost.

Barnehage-bygget (Åmøyveien 657) er et modulbygg som var fint å ha som barnehage

og det ville sikkert vært egnet, men det mangler en vesentlig ting som det Grendahuset,(Åmøyveien 659) byr på og det er en gymnastikksal.

Bygdas storstue

Gymsalen er bygdas storstue, her har vi fysisk aktiviteter for barn, ungdommer og,voksne. Det er her vi feirer julefester, 17 mai, bursdager, bygdefester, allmøter og hva,nå behovet ellers har vært og vil bli.

Vi har selv sørget for renhold og lettere vedlikehold, men det er et visst behov for

oppussing etterhvert. Vi påtar oss enklere vedlikehold selv, som f.eks. maling, vasking,og annet arbeid som vi har kompetansen på bygda til å gjøre.

Vi har et ganske bra utvalg av fagfolk på forskjellige felt og vi er innstilt på å holde

bygget vedlike på dugnadsbasis så langt våre evner strekker seg. Dugnadsånden lever,på bygda og selv om vi ikke er så høylytte, er ønsket om å beholde dette som,Grendahus nesten universal og det er svært få stemmer som ikke er for dette.

Kritisk vedlikehold

Som sagt er vi villige til å holde bygget i orden så langt våre evner og økonomi rekker.,Det vi ikke kan påta oss er kostnader som strekker seg utover dette. Vi er tre-hundre,sjeler i bygda og det sier seg vel stort sett selv at vi ikke kan påta oss noe større,økonomiske forpliktelser.

Det er noen få punkter på den kommunale listen som er betegnet som kritiske og det er

i første rekke taket som nå bør overhales før det oppstår lekkasjer.,Vi ber om at dette utføres og videre at det settes av midler til årlig drift. Dette vil jo være,en sterkt redusert post når en river det gamle skolebygget og eventuelt barnehagen.

Grendahusets betydning og lange avstander

Det er svært sentralt for oss i Austre Åmøy Velforening å poengtere hvor mye

Grendahuset representerer for samvær og samhold i Austre-bygda. Dette er stedet,hvor vi ser store muligheter til å samle ungdommen ved å tilby både opphold, leker og,spill, aktiviteter som ungdommen selv har foreslått og står for.

Pga av labert busstilbud og store distanser er det svært begrensede muligheter for

barn og ungdommen å komme seg ut av bygden uten å bli kjørt og hentet med,privatbiler. Grendahuset et trygt og sentralt samlingssted. Vi vil sørge for at det er minst,en voksenperson til stede på kvelder med ungdomsaktiviteter.

Tradisjoner

Videre er dette samlingssted for tradisjonelle aktiviteter som lefsebaking, kransebinding

og ellers håndverkstradisjoner som kan overføres fra de eldre i bygda til yngre som er,svært interesserte i å lære disse tingene.

Gymnastikksalen er arena for lek og spill. Det har i normale tider vært faste aktiviteter

som landhockey kvelder, ballspill og åpen gymsal for de mindre og trim for voksne.,Dette vil ta seg opp igjen så snart Corona-plagen gir seg.

Dette er den eneste gymnastikksalen som finnes utenom salene på Rennesøy skole,

Mosterøy skole og Bru barnehage. De er opptatt nærmest døgnet rundt, så barnehager,og idrettslag har benyttet gymsalen på Grendahuset flittig. Vi er glad for enhver aktivitet,og vi stiller opp vederlagsfritt og vasker og rydder selv. Vi er ikke noen stor utgiftspost,ellers, og vi håper at kommunenes byråkrater og politikere ser at behovet er levende,og sterkt og ved at vi får en horisont på benyttelse av bygget, vil kunne utrette store,ting for bygdas miljø og bedre levekår for både barn, ungdom og eldre i bygda.,Hør vår appell! Vær så snille å gi oss rett til å bruke dette bygget. Vi skal holde det i,gang og holde det i orden. Vi vil fylle det med liv, felleskap og glede. Uten dette er vi,helt uten samlingssteder og vi vil miste mye av sjelen i vårt lille samfunn!,NB!,Se også vedlegg med kostnadsoversikt, dette er sendt til administrasjonen i,kommunen"

.

,Med Vennlig Hilsen,Austre Åmøy Velforening