Helene M. Ohm, er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning

Ohm er medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som jobber med ny kommunereform.

Selv om debatten allerede har vært i flere kommuner er det ennå ingen som har uttalt hvem de vil være sammen med i en fremtidig kommunereform.

-Det er en del avklaringer som nå vil komme. Jeg tror det er viktig med tydelige føringer. Med utydelige føringer løper man risikoen for at den som er minst samarbeidsvillig er den som setter en bremser eller stopp for en fornuftig og god kommuneinndeling, sier Ohm til NRK Rogaland.

Tidligere har det vært snakk om en sammenslåing mellom Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy, men heller ikke her er det enighet.

Det er mange aktører på banen som skal mene noe. Næringsforeningen i Stavanger har kommet med forslag om at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg slo seg sammen til en kommune.

Allerede før sommerferien, det vil si i juni, så skal Stortinget behandle kommuneproposisjonen. Allerede da blir det trolig viktig at det kommer signaler til lokale politikere om hva man ønsker kommunene skal være og hvilke oppgaver kommunene skal ha, store som små.