Stangeland og Risa er med i kampen om Rogfast-oppdrag

Statens vegvesen skal forhandle med fem entreprenører på den første av tre store tunnelkontrakter på Rogfast fra Mekjarvik mot Kvitsøy.

Prosjektleder Oddvar Kaarmo.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

Åtte entreprenører deltok i kvalifiseringen om å gå videre i konkurransen. Vegvesenet lyste ut kontrakten i slutten av november 2021.

Dette er selskapene som er kvalifisert og utvalgt til å delta videre i konkurransen er følgende leverandører:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Arbeidsfelleskapet Hæhre Entreprenør AS, LNS AS og Risa AS
  • Arbeidsfelleskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS
  • China Communications Construction Co, Ltd.
  • Marti Tunnel AG
  • Marti og AF Gruppen bygde hver sin del av Ryfast tunnelen, mens Implenia var med på Eiganestunnelen.

Omfattende arbeid

Nå venter et omfattende og krevende arbeid med å velge den beste av fem entreprenører. Frist for innlevering av første tilbud er 18.05.22

Prosjektleder Oddvar Kaarmo er meget godt fornøyd med interessen for Rogfast i markedet.

,-

De fem utvalgte entreprenørene, fremstår som relativt like ut fra innsendt dokumentasjon.

Vi håper nå på en god prosess med forhandlinger frem til endelig signering av kontrakt med valgt tilbyder, sier Kaarmo.

Byggestart før jul

E03 kontrakten er den første av de tre store kontraktene for å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel mellom Mekjarvik i sør til Bokn i nord. Planen er byggestart mot slutten av 2022

Vegvesenet vil lyse ut den andre av de tre store Rogfast-kontraktene, E04, allerede i månedsskiftet februar/mars. Den siste store kontrakten, E02, vil bli lyst ut i løpet av 2023. Fremdriften for E15 på Kvitsøy, vil påvirke tidspunktet for når konkurransegrunnlaget for E02 blir lagt ut i markedet.

Fakta E03:

Toløps tunnel fra Mekjarvik i sør – halvveis til Kvitsøy i nord

Lengde 9 kilometer – totalt 18 kilometer tunnel

Betongelementer i vegg og tak

Det skal bygges 14 tekniske bygg og 7 pumpestasjoner

125 meter fire felts vei i dagen

Kontraktsform – enhetspris med prekvalifisering og forhandling

Byggherreanslag 3,5 milliarder kroner

Rogfast er en del av fergefri E39 og blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2030/31

Publisert: