Gruppa «Øyboer i Nye Stavanger kommune» har nyleg hatt eit møte med ordførar Henrik Halleland og skriv no eit brev til Finnøy kommune. Kommunestyret skal 11. februar behandla takstane for elbilar gjennom bommane og formannskapet har sagt ja til forslaget frå Statens vegvesen om at det ikkje lenger skal vera gratis.,

«Vi reagerer også på at politikere i media uttaler at det “plager dem” at elbiler har fritak fra bombetaling i Finnfast. Da føler vi ikke at våre politikere ser alle innbyggernes behov og fatter beslutninger uten faglig grunnlag», skriv Cathrine Imsland i brevet frå gruppa, der ein også tek opp ei rekke krav om betre kollektivtilbod.

Konklusjonen er at gruppa krev at saka ikkje blir behandla i kommunestyret 11. februar.

«Vi ber om at våre politikere utsetter behandling av denne saken frem til det foreligger en løsning for dem som må reise daglig, og gjør seg kjent med de utfordringer som foreligger før beslutninger fattes». skriv Imsland