Dagny krev SMS-varslinga i Rennfast tilbake

Fungerande ordførar Dagny Sunnanå Hausken har skrive brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård med krav om at bilistar i Rennfast igjen kan få SMS-varsling ved stengt tunnel.

Fungerande ordførar, Dagny Sunnanå Hausken, synes det er alt for dårleg at bilistar blir henvist til å sjekka nettsida til vegvesenet om Rennfast er åpen eller ikkje.
  • Rune Nedrebø
Publisert:

RENNESØY: Ordninga med å varsla bilistane på SMS ved stengte tunnelar blei avvikla i november i fjor. 2600 abonnerte på ordninga. Også varslinga for Finnfast blei kutta ut samtidig.

Årsaken var at Statens Vegvesen meinte varslingstenesta ikkje hadde god nok kvalitet. Mellom anna blei det av og til gløymd å varsla at tunnelen igjen var åpen. I staden skulle det lagast ein app som folk kunne sjekka, men det har foreløpig ikkje skjedd.

Difor er bilstar henviste til å sjekka nettsida til vegvesenet for å vita om Rennfast er åpen eller ikkje. Dette er ikkje godt nok, synes ordføraren, som i brevet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård gir uttrykk for sterk frustrasjon over situasjonen.

Ingen varsling lenger ved stengt tunnel.

Forferdelig lang tid

«Jeg henvender meg til deg med håp om å få fortgang i en prosess som Vegdirektoratet arbeider med, men som det tar forferdelig lang tid å få på plass, ser det ut for, heiter det mellom anna i brevet.

Sunnanå Hausken viser til at tunnelane av ulike grunnar er stengde over hundre gonger i året.

«De som kjører Rennfast daglig, og ikke minst næringslivet som er etablert på øyene, har satt stor pris på å kunne ha tilgjengelig sms-varsling når tunnelene blir stengt. Det hindrer bilister i å kjøre ned til E 39 før tunnelene er åpne igjen. Sms varslingen var forebyggende i forhold til å og lage enda mer kaos og trafikkø når tunnelene
stengte.

Et sjokk

Folk sin tålmodighet i forhold til stengte tunneler er temmelig tynnslitt. Det var faktisk et sjokk for mange å få melding om at sms varslingen ble fjernet fra 1.11 2021.

Reaksjonene til meg som varaordfører i Stavanger har vært mange. Jeg håpet det var mulig å få sms eller tilsvarende varsling raskt på plass igjen, men fremdeles har det
ikke skjedd noe i den forbindelse.

Det er ikke godt nok å henvise folk til å sjekke på nettsida til SVV før de skal kjøre.
Når kan folk som bruker Rennfast igjen få tilbud om sms varsling ved stengte tunneler, spør ordføraren i brevet.

-Dette er ei teneste det bør vera enkelt å få opp og stå igjen. Det var ikkje greitt at den blei fjerna nærast over natta, utan noko varsel. Det skulle koma ei ny varslingsteneste, men det går frykteleg tregt å få det til. Difor har eg sendt brev til samferdselsministeren for om han om mulig kan få fortgang i saka, seier Dagny Sunnanå Hausken til Øyposten.

  1. Rennfast