Desse er forelått til sokneråda

Nominasjonskomiteeane i sokneråda har talt, dette er forslaga til nye sokneråd.

Publisert: Publisert:
Hesby kyrkje.

I Hesby er desse foreslått:

1. Heidi Urtegård

2. Tor Øyvind Skeiseid

3. Ine Oline Halleland

4. Odd Bleie

5. Kristoffer Flesjå

6. Solfrid Sevheim Haga

7. Birte Lauvsnes Hetland

8. Brit Idsøe

9. Arne Nordbø

10. Olav Reilstad

11. Dorrit Vignes

Alle desse er frå Finnøy

I Sjernarøy er desse nominert:

1. Kari Hidle

2. Benny Helgeland

3. Sissel H. Vadla

4. Ragnhild Frøyland

5.Håkon Eide

6. Else Norheim

7. Grete Hiim

8. Anne Skogen

9. Beate Hauge Østlund

Alle her er frå Sjernarøy, med unnatak av Håkon Eide som er frå Ombo.

Talgje sokn si nominasjonsliste:

1. Beate Steinsvik Jansen, Fogn

2. Jon Fredrik Hartvedt, Halsnøy

3. Eilef Gard, Talgje

4. Margunn Madsen Hovda, Fogn

5. Terje kjølvik, Fogn

6.Sofie Roth, Halsnøy

7. Ingrid Eiane Setvik, Talgje

8. Else Jorunn Løland, Fogn

9. Ottar Sandanger, Fogn

10. Merete Meling Kindingstad, Fogn

11. Anita Fjukmoen, Talgje

Det vert opna for supplerande nominasjon fram til 15. mai kl 12.00. Dette betyr at fem stemmeberettiga forslagsstillerar kan fremme nye namn som dei meiner bør vere på lista.