Arbeidet med skogrydding på Lineholane er i full gang. Foto: Jørn Bikset.

Fleire av dei små øyane er igjengrodde og uframkommelige. Tett skog, klunger, bringebærris, rotvelter og vindfall har gjort områda ubrukelege i lang tid.,

- No skal me opna opp landskapet slik at øyane igjen kan brukast. Slik det er no er det ikkje råd å ferdast, eller å gå i land med båt. Store og effektive skogsmaskinar har starta arbeidet med skogryddinga, etterpå er det vår tur å sletta spora etter hogsten og legga til rette slik at området blir kjekt å bruka. Det er ei god tid for denne type jobb no når det ikkje er lauv på trea, og me kan brenna trevirke på plassen. Arbeidet blir gjort i samarbeid med grunneigarane som er svært positive til å få rydda opp i dei gjengrodde øyane, seier leiar i Ryfylke Friluftsråd, Hans Olav Sandvoll.

- Når er arbeidet ferdig?

- Det er snakk om ganske store område så det tek tid, men me skal vera ferdig i god tid før sommarsesongen, lovar Sandvoll.