Lokalavisa for Ryfylkeøyane

1100 søkte om støtte varmepumpe på tre timar