Ruteendringer kan komme mellom Skipavik og Hjelmeland

Ruteendringer mellom Skipavik og Hjelmeland foreslås for å unngå råkjøring.

Publisert: Publisert:
Reisende mellom Eidsund og Skipavik kan bli utsatt for farlige situasjoner.

OMBO: Kommunedelsutvalget på Finnøy har fått mange henvendelser vedrørende rutene som går mellom Skipavik, Hjelmeland, Nesvik. Etter flere innspill har utvalget forsøkt å lage et forslag til justering av rutetabellen som nå er gjeldene.

I vurderingene gjort fra utvalget sin side er trafikksikkerheten over Ombo det viktigste å ivareta, i tillegg til de faste pendlerne mellom Ombo og Hjelmeland.

-For oss er det viktig at pendlere mellom Ombo og Hjelmeland blir ivaretatt samtidig som det er viktig og ikke skape unødvendige farlige situasjoner på en relativt dårlig veg mellom Eidsund og Skipavik, skriver leder av kommunedelsutvalget på Finnøy, Birger Wikre Hetland i en epost til Øyposten.

Forslaget fra utvalget er å forskyve ruten mellom Skipavik og Hjelmeland minimum fem minutter for å kunne unngå at bilister må råkjøre på smale veier for å rekke båten.