Bare 1,6 prosent i Rogaland helt uten arbeid

Nye arbeidsmarkedstall fra NAV viser at 6 560 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i desember. Av dem er 4081 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. Justert for sesongvariasjoner holder ledigheten seg på samme nivå som i november.

Publisert: Publisert:
4081 er helt ledige i Rogaland.

– Arbeidsledigheten i Rogaland har stabilisert seg på et lavt nivå denne høsten. Fra januar og frem til oktober gikk ledigheten jevnt og trutt nedover. Vi forventer at ledigheten øker noe fra og med januar 2023.  Forklaringen er blant annet naturlige sesongvariasjoner kombinert med usikkerhet innenfor flere bransjer, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Økning innenfor bygg og anlegg

Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 493 personer. Bygg og anlegg er imidlertid yrkesgruppen som har hatt størst økning i antallet helt ledige i de to siste månedene. I desember har denne yrkesgruppen 414 helt ledige.

– Både i november og desember registrerer vi at det har blitt flere ledige innenfor bygg og anlegg. Det er i tråd med signalene om at de forventer lavere aktivitet fremover, sier Haftorsen.

Høyest ledighet i Sandnes og Strand

I Sandnes og på Strand er 2,0 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I Eigersund er andelen tallet 1,9 prosent, mens Haugesund har 1,8 prosent. I Stavanger er andel helt ledige 1,7 prosent. Lavest ledighet blant de mest befolkningsrike kommunene er jærkommunene Time, Klepp og Hå med henholdsvis 1,1 prosent, 1,3 prosent og 1,3 prosent.

2 239 utlyste stillinger

2 239 stillinger har hittil i desember blitt offentlig utlyst. Flest er det innenfor helse, pleie og omsorg med 761 stillinger, noe som utgjør en tredjedel av de utlyste stillingene. Ingeniør- og IKT følger på plassen bak med 234 ledige stillinger.

– 2022 har blitt et nytt rekordår for utlyste stillinger. I løpet av høsten har likevel antallet ledige stillinger begynt å falle sammenlignet med fjoråret. I desember er antallet stillinger per virkedag gått ned med 25 prosent, sier Haftorsen.

Hun understreker likevel at behovet for arbeidskraft er stort i mange bransjer, deriblant helse, pleie og omsorg.

– Det er nå gode muligheter til å gi flere en mulighet i arbeidslivet. Vi oppfordrer arbeidsgivere som skal ansette til å samarbeide med NAV i Rogaland. Våre kandidater er et tverrsnitt av befolkningen i både utdanningsnivå, alder og bakgrunn. Vi kan hjelpe arbeidsgivere med kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Desember 2022.

Nøkkeltall

Desember 2022

Helt uten arbeid 16 – 67 år

4 081 (1,6%)

Arbeidsmarkedstiltak

700 (0,3%)

Bruttoarbeidsledighet

4 781 (1,9%)

Unge helt uten arbeid 16 – 29 år

1 075

Langtids-arbeidssøkere

(26 uker eller mer)

1 659

Delvis uten arbeid

1 779 (0,7%)

Utlyste stillinger

2 239

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall.