Tysdag 29. august var siste møte før kommunevalet i både Finnøy og Rennesøy kommunedelsutval. På sakskartet stod blant anna «Forslag til temaplan for språk».

Etter innspel frå Jostein Eiane (KrF) og Karin Imsland (Ap) vedtok Rennesøy samrøystes denne uttalen:

«Rennesøy kommunedelsutval støttar opp om eigne tiltak som gjeld Rennesøy og Finnøy. Tiltak som gjeld eigenprodusert innhald må også gjelde bibliotek og anna publikumsretta formidling. Dette sikrar ein betre balanse då det meste frå administrasjonen kjem på bokmål. Barnehagar og SFO må ha same fokus på språk som skulen. Grunngjeving: Språk krev særleg merksemd i Rennesøy kommunedel der begge språk er godt representert i skulen.

Punkt 2 under tiltak for kommuneadministrasjonen blir endra til: Standardinformasjon skal finnast på både nynorsk og bokmål.»

Etter framlegg frå Signy Bråtveit (H) vedtok Finnøy samrøystes dette:

«Kravet om at eigenprodusert innhald i publikumskanalane til innbyggartorget i Finnøy skal vera på nynorsk består. Kravet om at informasjon om og frå biblioteka på Finnøy vert formidla på nynorsk på www.solvberget.no består.»