Høgretopp ber ordføraren bruka sommarfullmakta til å stoppe dagbøter

Den omdiskuterte saka, om det som Fylkesmannen meiner er eit ikkje lovleg oppført naust i strandsona hjå den 81 år gamle bonden Jan Bokn på Bokn i Fisterøyane, og varsel om dagbøter på 1000 Kr , er no påklaga.No ber også kommunalråd John Peter Hernes frå Høgre, om at ordførar Kari Nessa Nordtun brukar si utvida sommarfullmakt til å stoppa varselet om dagbøter.

  • Jon Asgaut Flesjå
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel
Fylgjetongen om naustet på Bokn rullar vidare. No blir 81 år gamle Jan Bokn (i midten) truga med 1000 kroner i bot om han ikkje riv det. Tv. Jon Olav Runestad og Gunnar Bokn (t.h)

Det fører truleg til at saka kjem opp til ny behandling i Utvalg for by og samfunnsutvikling i Stavanger kommune.,Denne klagen kan tidlegast bli behandla i møte den 20.august.,

No ber Høgre sin gruppeleiar og kommunalråd for partiet Høyre, John Peter Hernes , også ordførar Kari Nessa Nordtun om å bruka si sommarfullmakt som ordførar til å stanse ei slik bøtelegging fram til saka er behandla i Utvalg for by og samfunnsutvikling.

,Saka har som kjent ført til sterke reaksjonar, også i det lokalpolitiske miljøet. Og i fylgje regionsavisa Stavanger Aftenblad har heller ikkje representantar for Fylkesmannen eller saksbehandlar vore på befaring på staden. Dette, trass i at saka har vore oppe til behandling fleire gonger hjå den same Fylkesmannen.