Åtvarar mot ferdsel under rasfarleg fjell: – Det er observert personar med barnevogn der

Fylkeskommunen ber folk halde seg unna den avstengde delen av Kvitevikvegen.

På vegsperringa langs Kvitevikvegen på Finnøy er det nå sett opp skilt der det står: «Veien er stengt for all ferdsel!».
Publisert: Publisert:

Arbeidet med å rassikre fylkesvegen forbi Kvitevik sør på Finnøy held fram til fredag 29. mars.

Sikringsarbeidet starta 5. januar, og sidan då har det vore nokre urovekkande episodar.

– Dei som jobbar på staden opplever det som utrygt at det ferdast folk i området når dei reinskar oppe i fjellside. Det kjem steinar ned på vegen, og det er fare for at uvedkomande kan bli treft, seier byggeleiar Anne Karin Gundersen i Rogaland fylkeskommune.

– Det er observert joggarar, turgåarar, personar med barnevogn og traktorspor, legg ho til.

Eit skilt på vegsperringa fortel at vegen er stengd for all ferdsel. På skiltet står det:

«Stetind Entreprenør driver rensk og sikringsarbeid i området over veien. Dette medfører nedfall av stein og masser ut i veibanen. Veien er av sikkerhetshensyn stengt!»

Og for dei som ikkje skjønnar norsk:

«Rockfall hazard. DO NOT ENTER!»

Kart som viser der fjellsikringa går føre seg:

Publisert: