Stavanger inviterer øyane til å bli med på 900-års festen

Produsentar av lokalmat pluss kultur- og reiselivsnæringa blir invitert til idemyldring i samband med 900-års jubileet for Stavanger.

Sentrale aktørar i arbeidet med å dra øyane med i byjubileet. Frå venstre Tina Nådland, koordinator på Innbyggartorget i Rennesøy, prosjektleiar Lena Antonius og rådgjevar Jan S. Grimstad ved landbruks- og havbrukskontoret på Finnøy.
Publisert: Publisert:

Av Rune Nedrebø

FINNØY-RENNESØY: Om knappe to år, i 2025, er det duka for stor feiring av 900-årsjubileet for Stavanger by, domkyrkja og Stavanger bispedømme.

Oppkøyringa er alt i gang, og nå inviterer kommunen til lokale krefter i Finnøy og Rennesøy til idedugnad på Utstein Kloster Hotell på kvinnedagen, 8. mars. Både produsentar av lokalmat samt kultur- og reiselivsnæringa er invitert, og fristen for påmelding er alt 22. februar.

-Me ynskjer at jubileet skal setja varige spor etter seg, seier prosjektleiar Lena Antonius til Øyposten.

Felles identitet

Fleire prosjekt er alt på gong, og jubileet skal løfte fram heile øyriket i Stavanger. Gladmat vil også vera til stades under lunsjmøtet.

-Me håpar mange har anledning til å vera med. Hensikten er også å byggja eigarskap til jubileet og skapa ein felles identitet hos alle innbyggarar. Me lagar jubileet saman, seier Antonius.

Jubileet skal både sjå bakover, til historia, og framover.

-Øyane har vore viktige for Stavanger, frå gamalt av, og Stavanger har ein unik historisk skatt med ikkje mindre enn fem middelalderanlegg. Desssutan har øyane eit sjeldant vakkert landskap, som me også ynskjer å spela på. Her er by og land på same sida av bordet, held Antonius fram.

Nye skattar

Stikkord for jubileet er «opphav», «samspel» og «omslag». Opphav er den historiske biten, mens omslag skal peika framover. Temaet «samspel» handlar om kor me er i dag, og om samspelet mellom by og natur og mellom Stavanger og resten av verda.

-Me ynskjer å løfta fram både matproduksjonen og landskapet i øyriket i Stavanger, og invitere alle som bur her anledning til å oppdaga nye skattar og opplevingar i heile kommunen, avsluttar Lena Antonius.