Nytt styre i Finnøy Bygdeungdomslag har mange planar for hausten

Finnøy Bygdeungdomslag starta opp att i fjor etter ein 20 år lang pause. Dei har store planar for ein aktiv haust på Finnøy.

Det nye styret til Finnøy Bygdeungdomslag består av Magnus Hebnes, nestleiar Edwin Skavland, ny leiar Hanne Gjersdal, Atle Christensen og Halvard Bøe (ikkje tilstades på bilete).
Publisert: Publisert:

I haust fekk Bygdeungdomslaget ny leiar. Hanne Gjersdal kjem opphavleg frå Vigrestad på Jæren, men har budd tre år på Talgje. No har 22-åringen som til dagleg arbeidar i Norsk Landbruksrådgjevning, tatt på seg vervet som leiar i den snart et år gamle organisasjonen. Dei har som mål å skape sosiale samlingsstader for folk i heile bygda.

Tevling i haust

– I oktober skal vi ha tevling, fortel ho.

– Då blir det konkurrert i melkespannhalding, øksekast, presisjonskøyring med traktor og spikring. Det kjem til å bli veldig kjekt.

Ho meiner at Finnøy Bygdeungdomslag vil vere ein viktig ressurs for å skape samhald og positive aktivitetar for ungdom i øyane. Slagordet til Norges bygdeungdomslag er «best på levande bygder», og det er dette dei har som mål å leve opp til.

– Alle kan bli medlem. Ein må vere fylt 18 år for å få bli med på festane, men me har mange arrangement som er opne for alle. Det finst ingen nedre aldersgrense for å bli medlem.

Bli kjend

Ho legg vekt på at bygdeungdomslaget er eit lågterskeltilbod, og dei vil at alle skal føle seg velkomne på arrangementa.

– Det er ein måte å bli kjend med sambygdingar om du er tilflyttar i bygda, eller kanskje du blir betre kjend med nokon du eigentleg trudde du kjende godt frå før.

Ho fortel at dei skal ha bygdefest i november og julegraut med bygdequiz i desember. Kor arrangementa finn stad, varierer.

– Følg med på Facebooksida vår for å lese om arrangementa som kjem framover. Nokre av arrangementa kjem også til å vere opne for dei som ikkje er medlemmar, så då vil du få ein moglegheit til å sjå kva me driv med.

Publisert: