Førebuinga til kyrkjevalet er i gang

Artbeidet med å velja nye sokneråd er i gang, og kyrkjekontoret oppfordrar folk å koma med gode forslag.

Publisert: Publisert:
Middelalderkyrkja på Talgje.

FINNØY: Alle medlemmer av Den norske kyrkja som bur i soknet er valgbare, viss dei fyller 18 år i 2023.

Det er val av sokneråd i Hesby, Sjernarøy og Talgje sokn, det gjeld og fristen for å foreslå kandidatar er 31. mars.

Det er òg høve for ei nomineringsgruppe på ti personar med stemmerett i soknet å levere eiga liste til val av sokneråd.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og ei rimeleg geografisk spreiing.

Valet finn stad 10. og 11. september, og alle medlemmer av kyrkja og er 15 år eller eldre i valåret har stemmerett ved kyrkjevalet.