Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Nye båtruter: Fleire turar til og frå øyar med liten trafikk må bestillast