Høyre slår et slag for oppgradering av kaiene: – Vi kan ikke drive med skippertakspolitikk

Jarl Endre Egeland i Høyre lover velgerne å kjempe for kaiene i Ryfylke.

KJEMPER FOR KAIENE: Høyre-politiker Jarl Endre Egeland lover velgerne å kjempe for kaiene som står i fare for å bli stengt.
  • Jone Bergøy Nedrebø
Publisert:

Øyposten har tidligere skrevet om at flere kaier på Finnøy og Rennesøy står i fare for å bli fysisk stengt.

Det er snakk om til sammen 12 kaier med slitasje på bæreverket som kommunen mener er trafikkfarlige.

FYSISK STENGT: Ifølge kommunene er det bæreverket som er svekket og derfor kan flere bli fysisk stengt. Dette bilde er fra Sørvåg kai.

Tore Kristensen, stedfortreder for seksjonssjef vei og trafikk i Stavanger kommune beskrev situasjonen slik:

– Hver enkelt kai blir vurdert ut ifra skadeomfang og nytteverdi. Derfor kan vi ikke si her og nå hvilke kaier som blir oppgraderte, og hvilke kaier som ikke blir oppgradert. Hvert år fremmer vi en sak for politikerne hvor det går fram hvordan kaiene prioriteres.

Og det er dette Høyre-politiker Jarl Endre Egeland lover å sette høyt på agendaen inn mot kommunevalget.

Ikke fått gjennomslag

I 2019 mistet Høyre «trona» i kommunestyret, noe Egeland mener har vært med på sinke arbeidet med å få utbedret de nye kaiene.

– Vi har ikke fått gjennomslag for det vi ønsket da vi mistet flertallet og AP tok over skuta, men til høsten håper vi å få litt mer slagkraft, sier han.

Egeland kan ikke love at alle kaiene blir oppgradert, men han gir en «Høyregaranti» for at saken vil stå høyt på agendaen.

Skippertakspolitikk

Høyre-politikeren sier også at det ikke bare gjelder å oppgradere kaiene før de kan tas i bruk, men også lage en langsiktig vedlikeholdsplan.

– Vi kan ikke drive med noe skippertakspolitikk, her må det en fornuftig vedlikeholdsplan til, forklarer han.

Egeland tilføyer at dette ikke bare er et problem i Ryfylke, men at det er et problem i hele Stavanger kommune, og det har det vært lenge da denne delen av infrastrukturen ikke har vært prioritert i vedlikeholdsbudsjettene.

– Det er viktig for meg å understreke at det er alle kaiene i Stavanger kommune vi ønsker en vedlikehold- og oppussingsplan til. Kai-infrastrukturen i hele kommunen er like viktig.

IKKE NOK MED BEGRENSNINGER: Egeland mener at en vektbegrensning ikke vil løse problemet. Han etterspør derfor en langsiktig oppgradering- og vedlikeholdsplan. Dette bilde er fra en kai på Buøy.

Han trekker blant annet fram viktigheten av å ha kaiene i drift slik at de er mulig å fortsette med å frakte og losse varer, og passasjerer.

– Etter rapporten som ble lagt fram om tilstanden på kaiene har vi fått et kunnskapsgrunnlag som sier noe om viktigheten av kaiene og hvordan de bør prioriteres. Derfor er det viktig for oss i Høyre å sette av midler i handlings- og økonomiplanene som blir vedtatt hver høst, forklarer han.

Publisert: