Modererer støtte til folkebad på Judaberg

Stavanger Høgre er positiv til «eit anlegg» på Judaberg, men ikkje byens folkebad med stor bokstav, seier partiets ordførarkandidat.

Sissel Knutsen Hegdal har hytte på Nord-Hidle og er Stavanger Høgres ordførarkandidat.
Publisert:

– Høgre er positiv til eit anlegg som kan styrke Judaberg som reisemålsdestinasjon, seier partiets ordførarkandidat Sissel Knutsen Hegdal:

– Men folkebadet, som me har jobba for i mange år og som er ei viktig sak i Høgres program, meiner me framleis må ligge plassert sentralt i Stavanger.

Viktig knutepunkt

KrFs ordførarkandidat og finnøybu Henrik Halleland har lansert Judaberg som staden for eit badeland i Stavanger, sidan tomteprisen på Finnøy er mykje lågare enn midt i byen. Han har fått positive signal frå Høgre til deler av ideen, seier han.

Eit poeng hos Halleland er at eit kombinert folkebad og badeland midt i byen har viste seg å bli både svært dyrt og komplisert i høve spelemidlar. Ideen hans er å splitte det opp og å legge badelandet «på landet».

Høgres Sissel Knutsen Hegdal utdjupar kva ho legg i å vere positiv til «eit anlegg» på Judaberg.

– Judaberg er eit veldig viktig knutepunkt nord i Stavanger for havbruk og landbruk, men òg som utgangspunkt for turisme og reiseliv. Finnøy kommunedel har eit heilt unikt landskap og øyrike, og eg ønskjer å bidra til at fleire kan få oppleve dette, seier Hegdal.

Havbad og velvære

– Med «eit anlegg» tenker eg på eit aktivitetsanlegg som kan bli eit populært reisemål for småbarnsfamiliar og turistar. Eg har besøkt ein del slike anlegg i andre byar, og her er det spennande kombinasjonsmuligheiter både med havbad, flytande badstuer, velværefasilitetar og ikkje minst aktivitetar for barn og unge, held Hegdal fram:

– Eg meiner det ligg veldig godt til rette for eit offentleg-privat samarbeid om dette, og eg er glad for initiativet som deler av næringslivet på Judaberg nå tar.

Hegdals bil, godt synleg med Høgres logo, er elles ofte å sjå på Judaberg. Ho brukar den til og frå hytta på Nord-Hidle.

– Me har vore mykje på hytta i sommar. Eg trivest veldig ute i øyane, seier Hegdal, busett på Madlamark og opphavleg frå Harstad:

– Viss eg må raskt av garde på eit møte, køyrer mannen min meg med båt til Judaberg, så tek eg bilen vidare.

Kart som viser det aktuelle området som Henrik Halleland har peika ut for eit offentleg bad.
Publisert: