Måndag klokka 12.30 er Lauvsnesvegen sperra i botnen av bakken opp mot Finnøy skule.

Ein tankbil som skulle rygge inn med sparkelpulver til den nye sjukeheimen kom for langt ut i svingen og hamna i grøfta.

Ein traktor er på veg for å få den mange tonn tunge tankbilen opp att, får Øyposten opplyst.

Redningsarbeidet ser ut til å kunne ta litt tid, så bilar som kjem snur og køyrer rundt.

Klokka 12.45 er traktor på plass med slepetau.

Tankbilbergar er på plass.

Klokka 13.07: Traktoren strevar med å dra opp den 40 tonn tunge tankbilen.

Traktoren blir bytta ut med kraftigare saker.

Ein tyngre bergingsbil er på plass.

Klokka 13.17: Tankbilen er oppe av grøfta.

Ein tyngre trekkbil var det som skulle til.

Klokka 13.24: Det tek framleis litt tid å få tankbilen i rørsle.

Klokka 13.30: Då opnar vegen igjen.

Sperrebanda over Lauvsnesvegen blir fjerna og arbeidsfolka på sjukeheimen kan snart begynna og sparkla.

Kart som viser ulykkesstaden: