Digitalt infomøte om nye kraftlinjer klokka 19.00, slik blir du med

I kveld arrangerer Lyse-selskapet Lnett AS informajsonsmøte om nye kraftlinjer. Møtet er digitalt og begynner klokka 19.00; klikk her så er du med

Publisert: Publisert:
Det blir nye kraftlinjer over øyane. (Ill.)

FINNØY:

Grunneiere som kan bli berørt av prosjektet Strand-Finnøy-Nordbø er invitert til digitalt møte 9. februar for å informere om de ulike alternativene som vurderes og bes komme med til innspill til arbeidet med meldingen innen 28. februar, skriver Lnett på sine nettsider.,

Møtet er for øvrig ikke bare for grunneiere, men for alle berørte, får Øyposten opplyst hos Lnett.

"Lnett har vurdert flere mulige traséer for den nye 132 kV kraftledningen mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger kommune. Målet er å finne en trasé som er gjennomførbar og hensyntar framtidig drift og vedlikehold, samtidig som prosjektet og kraftledningen skal være til minst mulig ulempe for samfunnet som helhet. Vi har hatt møter og befaring sammen med Stavanger og Strand kommune for å få innspill til meldingen.

Bli med på informasjonsmøte

Nå ønsker vi dialog med alle grunneiere som kan bli berørt av prosjektet og inviterer til digitalt informasjonsmøte

onsdag 9. februar kl. 1900-2030. 

Hensikten med møte er å informere om prosjektet og de vurderte alternativene, samt motta innspill fra dere", heter det.,