Viser til Kristian Spanne sitt innlegg i Øyposten.

Beliggenhet betyr alt når en skal velge et slikt anlegg. Denne type anlegg må ikke stues inn i en krok, der det ikke er naturlig for folk flest å gå eller kjøre forbi. De som bruker et slikt anlegg vil se og bli sett. Når en person er i anlegget og en annen ser det, drar det med seg en ny. Det fordrer da at anlegget ligger sentralt til. Er anlegget ikke synlig på en naturlig måte, vil plassen kunne bli gjenstand for uønsket aktivitet. Det må ned til sentrum for å få den rette transparente og tilgjengelige x-faktoren.

Jeg vett at det er alternative plasser i sentrum og jeg vet at jeg har mange med meg på at det er nede på Judaberg et slikt anlegg bør ligge.

Jeg utfordrer alle til å engasjere seg, slik at våre politikere får det nyanserte bildet. Politikerene har gjort alt riktig til nå, men vi har alt for få kritiske røster i lokalmiljøet vårt. Det som skjer her, er rett og slett en konsekvens av at politikken har flyttet til byen.

Vidar Skavland

Talgje

Den planlagte aktivitetsparken på Finnøy.