Det vert ingen prisjustering på ferjetakstane ifrå nyttår, det er bestemt ifrå sentralt hald. Men Midtsambandet skifter namn til Finnøysambandet frå same tidspunkt. Dei nye ferjerutene som gjeld ifrå 1.januar neste år kan du sjå under.,

Når det gjeld hurtigbåt blir det ingen endringar i rutene i frå nyttår, ei heller blir det prisauke på billettane som blei oppjustert tre prosent ifrå 1.november i år.

Det nye Ryfylkesambandet betener etter nyttår 15 kaiar mellom Stavanger og Jelsa kvar dag gjennom heile veka. Ferja må bestillast seinast 60 minutt før ruta startar om den skal anløpa din kai, med mindre det er passasjerar, bilar eller last som allereie har bestilt stopp på kaia. Sjå rutetabellen under.