"Fjordfart" blir sett inn i ruta etter grunnstøytinga.

Rogaland kjem svært skeivt ut av den ny nøkkelen for tidleing av hurtigbåtsubsidiar, og har lenge, og forgjeves kjempa for å endra dette. Dette gir grunn til å spørja om ting kunne sett annaleis ut viss Rogaland hadde gått saman med Hordaland og Sogn og Fjordane i storfylket Vestland. Det er mulig Vestland alt har kome betre ut av dette, men uansett ville kjøttvekta vore større overfor beslutningstakarane i Oslo. Det kan vera greitt å stå åleine, men saka om kutte til hurtigbåtane viser kor sårbart dette kan vera.,