15/3845,022/15,Godkjenning av innkalling og sakliste,

15/3845,022/15,Godkjenning av innkalling og sakliste,Sak

Dok.

, ,15/3844,023/15,Godkjenning av møtebok,

, ,15/3844,023/15,Godkjenning av møtebok,Sak

Dok.

,15/3843,024/15,Referatsaker,

,15/3843,024/15,Referatsaker,Sak

Dok.

, ,15/3763, ,MOBILDEKNING I RYFYLKE - STATUS OG FRAMDRIFT,

, ,15/3763, ,MOBILDEKNING I RYFYLKE - STATUS OG FRAMDRIFT,Sak

Dok.

, ,15/3819, ,VEDR. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FINNØY OG HJELMELAND KOMMUNE OM FELLES SKULEBYGG OG NÆRMILJØANLEGG PÅ OMBO,

, ,15/3819, ,VEDR. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FINNØY OG HJELMELAND KOMMUNE OM FELLES SKULEBYGG OG NÆRMILJØANLEGG PÅ OMBO,Sak

Dok.

, ,15/3840, ,RAPPORT OM SKATTEINNGANG MAI 2015,

, ,15/3840, ,RAPPORT OM SKATTEINNGANG MAI 2015,Sak

Dok.

, ,15/3441,025/15,TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE FOR 2014,

, ,15/3441,025/15,TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE FOR 2014,Sak

Dok.

,

, ,15/3661,026/15,KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV FLYKTNINGAR,

, ,15/3661,026/15,KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV FLYKTNINGAR,Sak

Dok.

,

, ,15/3442,027/15,FINANSFORVALTNING - RAPPORT 1. TERTIAL 2015,

, ,15/3442,027/15,FINANSFORVALTNING - RAPPORT 1. TERTIAL 2015,Sak

Dok.

, ,15/3548,028/15,SØKNAD OM LØYVE TIL SAL AV ALKOHOLHALDING DRIKK - FOGN HANDEL AS,

, ,15/3548,028/15,SØKNAD OM LØYVE TIL SAL AV ALKOHOLHALDING DRIKK - FOGN HANDEL AS,Sak

Dok.

,

, ,15/3456,029/15,BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2020 - ENDELEG GODKJENNING,

, ,15/3456,029/15,BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2020 - ENDELEG GODKJENNING,Sak

Dok.

,

, ,15/3641,030/15,STATUS OG NY RAMME VASSFORSYNING SJERNARØY,

, ,15/3641,030/15,STATUS OG NY RAMME VASSFORSYNING SJERNARØY,Sak

Dok.

, ,15/3476,031/15,ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015,

, ,15/3476,031/15,ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015,Sak

Dok.

, ,15/3631,032/15,BUDSJETTREGULERING - 1. TERTIAL 2015,

, ,15/3631,032/15,BUDSJETTREGULERING - 1. TERTIAL 2015,Sak

Dok.

, ,15/3588,033/15,BARNEHAGE HESBY - ALTERNATIVE OMBYGGINGSMODELLAR,

, ,15/3588,033/15,BARNEHAGE HESBY - ALTERNATIVE OMBYGGINGSMODELLAR,Sak

Dok.

, ,15/3611,034/15,BUSETTING AV FLYKTNINGAR - FØRESPURNAD OM AUKA MOTTAK AV FLYKTNINGAR,

, ,15/3611,034/15,BUSETTING AV FLYKTNINGAR - FØRESPURNAD OM AUKA MOTTAK AV FLYKTNINGAR,Sak

Dok.

,

,

, ,15/3096,035/15,AVTALE OM VERTKOMMUNESAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKTSENTRAL,

, ,15/3096,035/15,AVTALE OM VERTKOMMUNESAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKTSENTRAL,Sak

Dok.

,

, ,15/3619,036/15,HØYRINGSSVAR SØNDAGSOPNE BUTIKKAR,

, ,15/3619,036/15,HØYRINGSSVAR SØNDAGSOPNE BUTIKKAR,Sak

Dok.

,

, ,15/3791,037/15,KOMMUNEPROSESSEN I FINNØY PER 04.06.15,

, ,15/3791,037/15,KOMMUNEPROSESSEN I FINNØY PER 04.06.15,Sak

Dok.

,

, ,15/2707,038/15,NY ORGANISASJONSMODELL - FORSLAG FRÅ RÅDMANNEN,

, ,15/2707,038/15,NY ORGANISASJONSMODELL - FORSLAG FRÅ RÅDMANNEN,Sak

Dok.

,

, ,15/3828,039/15,NÆRINGSUTVIKLING - NÆRINGSAREAL - AKVAPARK,

, ,15/3828,039/15,NÆRINGSUTVIKLING - NÆRINGSAREAL - AKVAPARK,Sak

Dok.

,

, ,15/3813,040/15,FØRESPURNAD OM KJØP AV GAMLE RYGJABØ,

, ,15/3813,040/15,FØRESPURNAD OM KJØP AV GAMLE RYGJABØ,Sak

Dok.

, ,15/3835,041/15,REGULERINGSPLAN - R5 OMBO, GNR 52 BNR 24,

, ,15/3835,041/15,REGULERINGSPLAN - R5 OMBO, GNR 52 BNR 24,Sak

Dok.

, ,15/3684,042/15,FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS 2015 - 2018 - ORIENTERING