Edd Meby

Det skriv Finnøy kommune på si Facebook-side. 10 nyfødde Finnøybuer såg dagens lys før 1. april 2018. I same periode viser tala også 10 dødsfall i Finnøy, at 39 personar flytta inn til kommunen og at 28 personar flytta ut. Alt i alt er veksten på 11 personar. 31. mars 2018 var det samla folketalet 3208 personar.