Vil utvida p-plassen på Judaberg med lokk over

Kommunedelsutvalet i Finnøy vil utvida parkeringsplassen på ferjekaien på Judaberg med lokk over.

Publisert: Publisert:
Det er som regel trongt om plassen på parkeringa på ferjekaien.

FINNØY: Saka kom opp under debatten om den nye arealplanen, kor Berit M. Hopland (h) fekk vedtatt dette innspelet til planen:

«Det bør vurderes å øke parkeringsarealet i Judaberg sentrum. Dette kan gjøres ved å legge lokk på parkeringsarealet ved hurtigbåtkaien, slik at en kan parkere i to etasjer. Judaberg er hovedknutepunkt for handle-, helse-, fritids- og kulturtilbud, det er derfor viktig å legge godt til rette for fastboende og reisende slik at tjenester som dette blir lett tilgjengelige for alle».