Rekordutbetaling til Stavanger fra havbruksfondet

Stavanger kommune får 54,3 millioner kroner fra havbruksfondet i 2022. Det er en rekordsum for Stavanger, og 29 prosent høyere enn forrige rekordbevilgning.

Ordfører Kari Nessa Nordtun vil at pengene skal gå til skole, barnehager, eldreomsorg og hjelp til fattige.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Stavanger kommune får 54,3 millioner kroner fra havbruksfondet i 2022. Det er en rekordsum for Stavanger, og 29 prosent høyere enn forrige rekordbevilgning.

Økningen kommer som en konsekvens av at Ap/Sp-regjeringen i 2022 økte bevilgningene til havbruksfondet med 800 millioner kroner.

Økte bevilgninger

Det er fiskeridirektoratet som deler ut midlene til norske havbrukskommuner.
I 2021 fikk Stavanger 18,5 millioner kroner fra samme fond, mens det i 2020 ble utbetalt 41,9 millioner kroner. Dermed er årets tildeling et rekordbeløp, som en konsekvens av at regjeringen sammen med SV fikk flertall for å øke bevilgningene med 800 millioner kroner i inneværende år.

- Det er budsjettert med 29 millioner kroner for Stavanger fra dette fondet i 2022. At regjeringen styrker vertskommunene som stiller areal disponibelt for havbruksnæringen, gir 25 millioner kroner mer enn forventet til Stavanger. Det bidrar til at vi kan gjøre ytterligere løft for eldreomsorg, skole og barnehage og ikke minst redusere opplevelsene av fattigdom for de som trenger hjelpen mest, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det var etter sammenslåing med Finnøy og Rennesøy at  Stavanger fikk midler fra havbruksfondet.

Frukt av sammenslåingen

Stavanger fikk ikke overføringer fra Havbruksfondet i årene 2018 og 2019, men etter sammenslåingen med Finnøy, Rennesøy og deler av Hjelmeland 1. januar 2020 har kommunen blitt en vesentlig havbrukskommune.

Faktisk er det bare kommunene Frøya, Nærøysund, Hitra, Hammerfest og Senja som får mer betalt ut av Havbruksfondet, som til sammen betaler ut 3
milliarder kroner til kommuner som i dag huser norsk havbruksnæring.

Fondet ble opprettet av Stortinget i 2015- Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert
lokalitetsbiomasse.

Følgende Rogaland-kommuner får utbetalt midler:
Stavanger 54.334.469
Tysvær 17.116.537
Vindafjord 11.336.927
Suldal 9.899.434
Hjelmeland 9.736.419
Bokn 9.543.766
Haugesund 7.068.907
Sandnes 6.972.580
Karmøy 6.357.571
Kvitsøy 6.135.278
Strand 5.551.182
Utsira 4.045.727
Gjesdal 674.287

I tillegg får Rogaland fylkeskommune 21 millioner kroner.

Stavangers historiske tall
2022: 54 334 469
2021: 18 502 106
2020: 41 969 474

Publisert: