Åpningen av domkirken utsatt til august 2024

Gjenåpningen av Stavanger domkirke er utsatt til august 2024. Opprinnelig skulle kirken bli åpner i desember 2023.

Publisert: Publisert:
Åpningen av domkirken er utsatt.

STAVANGER: Kirken ble stengt i mai 2020 for innvemndig restaurering. Noen av arbeidene er mer omfattende og trenger mer tid en opprinnelig antatt. Det gjelder spesielt arbeider rundt kirkens hovedinngang, som restaureringen av steinportalen, universell utforming i forhallen, utvendige gravearbeider og avklaringer med vernemyndighetene.

Det er usikkert om publikum vil kunne bruke hovedinngangen før sommeren 2024, og det vil begrense hvor mange som kan være inne i kirken samtidig.

I samråd med menigheten og kirkevergen ble det derfor besluttet i januar 2023 å utsette åpningen, for å kunne planlegge åpningsarrangementer med fullsatt kirke.

På de fleste arbeidsområdene går framdriften som planlagt og rehabiliteringen av katedralen skal etter planen avsluttes i slutten av 2024, altså før byjubileet i 2025