Hvem skal betale for gnag og sykkelstien fra Nådå til Fåhadlet når bompengene forsvinner?

I innlegget i papirutgaven av Øyposten sist uke, under tittelen «Høyre og Krf vil sikre denne dødsfella, nå» høyres det ut som et «samrøystes kommuneselsutval» er enig i å finansiere gang og sykkelsti med Finnfast bompenger.  Frp har alltid sagt nei til å videreføre bompengenedbetaling for å finansier gang og sykkelsti. Vi skal ikke  finansiere noe som helst annet prosjekt, med bompenger, KUN Finnfast!,

Stortinget har heller ikke lagt opp til at en skal kunne videreføre et prosjekt over i et nytt prosjekt. Begynner vi med å forlenge denne nedbetalinga for å finansiere andre prosjekt, kommer det aldri  å ta slutt med bompengene i Finnfast. Om vi åpner for en forlengelse av bompengenedbetalingen, vil alle som ønsker utbygging av et eller annet, stå klar til å utnyttet denne type finansiering. Det vil ingen ende ta!

Når Mosterøy og Åmøy kan bygge gang og sykkelsti, uten bompenger, burde Finnøy, med dobbel så mye trafikk, bli prioritert av Fylket, med en forpliktende finansiering til gang og sykkelsti.

Det er underlig at Henrik Halleland har gitt opp å finne penger en annen plass enn Finnfast. På informasjonsmøtet på Kulturstova, en tid tilbake, kunne  han å skryte over å ha funnet andre midler vi kunne bruke til gang og sykkelsti. Hvor ble de av?

Dette er en fylkesvei, Fylket skal finansiere gang og sykkelsti, ikke innbyggerne i Finnøy. Vil Stavanger kommune forskuttere, så vel bekomme, men IKKE FORLENG bompenge nedbetalingen av Finnfast!

June Naaden

Kommunedelsutvalget, Frp