Innfører gult nivå på skolene

Barne- og ungdomskolene i Stavanger går over til gult smittevernnivå fra førstkommende mandag til 1. januar 2022.

Publisert: Publisert:
Sjølv om talet på sjukefråværet blant lærarane i ungdomsskulane på Finnøy og Rennesøy framleis er høgt, går det likevel rette vegen. Bilete er frå Finnøy sentralskule. Foto: Arkiv

STAVANGER: Bakgrunnen for tiltaket er at et høyt antall elever i grunnskolen har blitt smittet de siste ukene.

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune har fortløpende vurdert smittespredningen.

- Vi ser nå at det er behov for å innføre tiltak som kan ta ned smitten. Gult nivå gir en mer oversiktlig organisering av skolehverdagen og fører til at elevene får færre nærkontakter gjennom uken. På den måten senkes risikoen for at mange må i karantene ved nye utbrudd, sier Runar Johannessen.

- Det handler i tillegg om å være i forkant når det gjelder omikron-varianten, som vil kreve ytterliggere tiltak, understreker han.

Gult smittevernnivå gjelder både kommunale og private grunnskoler i Stavanger.

Barnehagene driftes på grønt nivå inntil videre, men situasjonen vurderes fortløpende. Det samme gjelder for videregående skoler.

Ordfører Kari Nessa Nordtun håper gjeninnføringen av trafikklysmodellen kan ha effekt.

- Det vi trenger nå, er at alle står sammen slik at vi får mer kontroll over situasjonen fram mot juleferien. Vi vet fra tidligere at gult nivå fungerer. Samtidig sikrer det at barna kan gå på skolen og at undervisningen ivaretas på en god måte, sier ordføreren.

Pressekontakter:

Helsesjef Runar Johannessen, mob. 410 15 155

Skolesjef Jørn Pedersen, mob. 468 51 272

Ved gult smittevern-nivå i barneskoler gjelder dette:

, Ingen syke skal møte på skolen, God hygiene og forsterket renhold, Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming), Hele klasser regnes som en kohort, To kohorter kan samarbeide utendørs, Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter, Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner), Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO, Unngå trengsel og store samlinger, Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

For ungdomsskoler gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
  • Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt
  • Unngå trengsel og store samlinger