Finnøy husflidslag har fått tilskott til å driva barne-og ungdomsarbeid. Foto: Arkiv

Dei to organisasjonane har fått utbetalt høvesvis 1264 kroner og 3402 kroner.,

Ifølgje retningslinjene for «Driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid» vert det gitt eit tilskott på 20 kroner per arrangement der barn og unge møtes.

I tillegg gir tilskuddsordninga rom for at ubrukte midlar kan fordelast på grunnlag av tal på møter siste driftsår. Resttilskotet er 48,60 kroner per møte og er berekna på grunnlag av 48 møter for husflidslaget sin del og 70 møter for ungdomslaget.