Remy Penev (t.v.) kasserer i LO Nord-Rogaland og Terje Lund ombud i Fellesforbundet avd. 57, Nord Rogaland. (Foto: LO)

UTTALELSE:

Vi kan ikke tillate at en så stor og viktig del av vår region blir redusert til å være en utilgjengelig utpost med rasutsatte veger og lite kollektivtransport.,

Det går knapt en eneste uke uten at vi leser og hører om «distriktsopprør» rundt om

i landet. Staten har forlatt distriktene hører vi, og regjeringens politikk er en god,tilrettelegger for stadig nye grupper med forbanna arbeidsfolk. Ryfylke er ikke et,unntak, og nå må vi stå sammen mot regjerningas distriktskutt.

Ryfylke tar ikke mot støtte og hjelp fra Kolumbus og fylkeskommunen. Ryfylke

skaper enorme verdier, og gir til både fylket og stat i svært stor skala. Utenom dette,med industri og verdiskaping er det også mange andre viktige argumenter. Et felles,arbeidsmarked, attraktive og tilgjengelige kommuner og skoler, klimautslipp, og,turisme med naturopplevelser er bare noen.

Vi må understreke at våre videregående skoler er helt avgjørende for å sikre en god

rekruttering av studenter til arbeidsmarkedet i Ryfylke. Fremtiden til vår region er,helt avhengig av at dette blir videreført, og ikke svekket.

Vår region har utfordringer knyttet til stadige ras i Suldal og stengt veg gjennom

Svandalsfossen inn til Sauda. Ved vår- og høst flom er hurtigbåten Sauda sin,eneste transport mulighet, så lenge Røldalsfjellet er vinterstengt.

For oss er det viktig å få frem at Rogaland er stort, og at Ryfylke alltid støtter opp

om våre venner i byene. Vi forventer også støtte fra byene og fylkeskommunen.,Forhåpentligvis får vi på plass et nytt og distriktsvennlig stortingsflertall neste år.,Frem til da må vi støtte hverandre. Ikke ta båten vår!

Remy Penev Terje Lund

,Kasserer Ombud,LO i Nord-Rogaland Fellesforbundet avd. 57,- Nord Rogaland