Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Utfordrar Harestad om korleis finne pengar til Meieriet utan eigedomsskatt