Utdanningsforbundet: Kynisk maktbruk fra KS

Landets lærere i skoler og barnehager fikk i dag beskjed om at nemda støtter arbeidsgiverne og gir dem fullt gjennomslag.

Publisert: Publisert:
Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Det betyr at kommunene totalt sparer 850 millioner kroner.

– Dette er kynisk maktbruk fra KS, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Samtidig som kommunene sparer millioner blir lærerne straffet ekstra hardt for å bruke sin rett til å streike. – KS og nemda sørger for å frata lærerne nesten et halvt års lønnsøkning ved å sette senest mulig virkningsdato for fjorårets lønnstillegg. KS kunne valgt å stå ved sitt tilbud fra prosessen med mekler om virkningsdato fra 1. juni, sier Handal.

Med dette har nemnda satt punktum for fjorårets lærerstreik. Handal tror reaksjonene fra lærerne blir mange og sterke. Han frykter at lærerkrisen blir verre noe som rammer barn og elever aller mest.

Handal minner om at da streiken ble stoppet med tvungen lønnsnemnd i fjor høst var beskjeden fra KS at nå må partene se framover og bygge opp gjensidig tillit. Nå har vi på nytt erfart en steil holdning fra KS som bare bidrar til å forsterke konflikten og det læreropprøret vi så under streiken.

– Jeg tror det kan komme mange og sterke reaksjoner i tiden fremover. Lærerne elsker yrket sitt, men sinnet og frustrasjonen mot KS er voldsomt. Vi vet at mange lærere har søkt andre jobber, og mange vurderer det. For noen vil dette kunne være dråpen som får begeret til å renne over. Det vil forsterke lærermangelen og få store konsekvenser for elevene og deres undervisning om de blir erstattet av folk uten lærerutdanning, påpeker Handal.

– Dette er et stort tap for skolen, og en fallitterklæring fra KS og landets politikere. KS svikter igjen den største yrkesgruppen i kommunene, sier Handal.