Askje kyrkje skal renoverast i haust

Endeleg er det klart for renovering av Askje kyrkje. Dette er nødvendig arbeidd ifølgje ein tilstandsrapport frå 2021.

Askje kyrkje er no klar for store utbetringar, hovudsakeleg på utsida.
Publisert: Publisert:

Kommunen har innvilga midlar til arbeidet, som er planlagt ferdigstilt i laupet av november 2023.

Det er også Stavanger kommune som er prosjektleiar i arbeidet, og ivaretek alle kontraktar og anbod, meldar Jørn Eric Gabrielsen, som er dagleg leiar i kyrkja.

Askje kyrkje er ei langkyrkje som blei bygd i 1846. Sist bygget blei oppgradert, var rundt 1996, då kyrkja fylte 150 år.

Etter tilstandsrapporten frå 2021 var klar, blei det laga ei liste over ting som måte utbetrast på bygget. No er det altså endeleg på tide å gjere utbetringane.

Kart som viser Askje kyrkje:

Publisert: