Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Forsiktig optimisme i tomatnæringa: 10 dekar større areal i år