Venteliste for tryggleiksalarm

Etter at tryggleiksalarmene blei gratis i Stavanger kommune har etterspurnaden auka kraftig. Leveringsutfordringar fører til at 150 personar står på venteliste for å få alarm.

Tryggleiksalarm er eit viktig hjelpemiddel for eldre som bur heime åleine.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Etter at den månadlege eigendelen for tryggleiksalarm blei fjerna i fjor sommar, auka etterspurnaden med 26 prosent. 350 brukarar har fått alarmar sidan tenesta blei gratis.

Akutte behov blir prioritert

Kommunen har bestilt 300 nye alarmar, men leveringa let vente på seg. Ifølgje leverandøren skuldast dette generell komponentmangel, og dessutan eit etterslep etter pandemien. Alarmleverandøren har problem med å dekka behovet i heile Europa. Kommunen er i dialog med leverandøren, og er lova ei sending i løpet av mars. Dei med akutte behovblir prioritert i perioden med leveringsvanskar.

Les meir på kimmunen sine heimesider.