Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Lnett: 45 prosent auke i straumforbruket innan fem år