FINNØY: Det er ruskevær og lågtrykk i Nordsjøen som har gitt den høge vannstanden, som var høgast måndag midt på dagen. Klokka 12.30 blei vannstanden målt til 157 centimeter. Ifølge meteorologane er det ein vannstand som vanlegvis opptrer kvart femte år.