AV: PER THIME

I løpet av sommeren håper Øyvind Hebnes å være i gang med arbeidene med ny molo. I øyeblikket er de nødvendige papirer på vei inn til kommunen.

-         Alt skal være innenfor det som reguleringsplanen sier, så dette regner jeg med går i orden, sier han til Øyposten.

Det er snakk om ny molo, 30 båtplasser og 7-8 naust. Det er det som ligger i tegningene som er klare. Først av alt er det moloen som må på plass. Det er heller ikke snakk om få kubikk stein som skal fylles på med.

-         Nei, vi snakker om rundt 60.000 tonn stein som skal fylles på. Dette vil utgjør 2000 lastebillass, med henger, forteller han.

Nå er spørsmålet hvordan han skal få steinen på plass. En mulighet er å bruke tunnelen, men dette er en kostbar affære med dyre bompenger for 2000 lass med stein, med lastebiler.

-         En annen mulighet er at vi frakter steinen inn med lekter, eller at vi får muligheter til å skyte ut stein på Finnøy. Også det kan være en mulighet, mener han.

Selger naust

I prospektet som er laget går det frem at det er snakk om rundt 30 nye båtplasser og åtte naust.

-         Dette blir rene naust, og ikke noen naust man skal kunne nytte til overnatting. Jeg er spent på responsen, men har troen på det jeg nå ønsker å gå i gang med.

(Skisser:Skjærsund Bygg)