Det er skapt mykje uro innternt i næringa,etter at signala kom om at ei slik ekstra avgift skulle innførast.Temaet vart mellom sett på dagsorden i samband med fagdagen under årets Tomatfestivalen, helga 17-20 august i år.Også faglaga som representerer næringa har drive intens lobbyverksemd inn mot det politiske miljøet for å unngå dette.No kan altså dei mange tomatgartnarane i Finnøy,Rennesøy og Rogaland elles puste letta ut.