Engøyholmen Kultursenter i Stavanger er ein sterk kandidat til årets vernepris.|Sildesalteriet på Bru.|Sjøhuset på Reilstad tilhøyrer familien Bokn.|Sjøbod på Mosterøy, ved Dysjalandveien 86. Eigar Mariann Andreassen.|Ramsvig gamle handelsstad, Sjernarøy.||Sjøhuset Natvig Minde i Stavanger|Nauster som tilhøyrer Klostergarden på Mosterøy.|Naust Galtavågen – Rennesøy. Elin Rydningen|Sjernarøy Maritim|Naust på Sjernarøy Norheimsbakken 27 gnr 164 bnr 7. Frå 1850 |

STAVANGER: Dei aller fleste innspela kjem frå Finnøy og Rennesøy.,

Kommunen legg vekt på at verneprisen gjeld sjøbod og ikkje naust. Sjøhuset (også kalla sjøbod eller pakkhus) er ein fellesbetegnelse for hus ved sjøen som oftast blei brukt til lagring og produksjon. Sjøhus er med andre ord ikkje det same som naust.

Sjøhuset på Reilstad tilhøyrer familien Bokn.

Gnr/bnr 7/1550 på Ormøy, eigar er Torstein Ormøy.

Sjernarøy Maritim
Naust på Sjernarøy Norheimsbakken 27 gnr 164 bnr 7. Frå 1850
Sjøhuset Natvig Minde i Stavanger
Sjøbod på Mosterøy, ved Dysjalandveien 86. Eigar Mariann Andreassen.
Ramsvig gamle handelsstad, Sjernarøy.
Nauster som tilhøyrer Klostergarden på Mosterøy.

,I enden av Halvorstraen på Engøy

Sildesalteriet på Bru.

Naust Galtavågen – Rennesøy. Elin Rydningen

I tillegg har Jostein Eiane på Sokn sendt inn eit forslag utan bilete.

Verneprisen vert delt ut av Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen, Stavanger lokallag. Den heldige vinnaren får diplom, ein plakett til å festa på sjøhuset og 50 000 kroner.