Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Meir omfattande graving på Judaberg enn først tenkt