Stavangerbudsjettet: En usikker framtid

Stavanger kommune skal levere tjenester for 13 milliarder kroner til 146 000 innbyggere i 2023.

Publisert:
Kommunedirektør Per Kristian Vareide mener usikkerhet setter sitt preg på framtiden.

STAVANGER: - Stavanger har et solid økonomisk fundament, men usikkerheten setter preg på framtidsutsiktene. Vi trenger kloke og gode beslutninger i årene som kommer, og en organisasjon som kan omstille seg, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Selv om den økonomiske situasjonen er god på kort sikt, vil det fremover måtte tas grep. Det vil i fremtiden ikke være nok penger eller ansatte til å ta vare på det høye antallet eldre innbyggere som vil trenge tjenester fra kommunen. Vi må derfor tenke nytt rundt hvordan kommunen skal levere disse tjenestene.

Kjøper boliger for 400 millioner

Kommunen skal sørge for egnede boliger i alle livsfaser, i varierte og trygge bomiljø, slik at innbyggerne kan bo hjemme og ha et godt liv lengst mulig. Derfor skal kommunen kjøpe boliger for 400 millioner kroner de neste fire årene.

Styrker skolehelsetjenesten og PPT

For at barn og ungdom skal ha gode hverdagsliv, er det viktig at laget rundt barnet forebygger psykisk og fysisk uhelse og forhindrer utenforskap og frafall fra skole. Derfor styrkes skolehelsetjenesten og PPT i dette budsjettet.

Store internasjonale kriser påvirker både kommunen og innbyggerne i Stavanger. Stigende priser og renteoppgang legger press på økonomien vår. Russlands invasjon av Ukraina og den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig påvirker sikkerheten og forsterker den økonomiske krisen.

Koronapandemien viste at Stavanger kommune har en handlekraftig organisasjon som, selv i tider med store omveltninger, kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og trenger. Kommunedirektøren har derfor troen på at det er mulig å få til den omstillingen som vil kreves av oss, gjennom godt samarbeid mellom politikk, ledelse og ansatte.

Handlings- og økonomiplan 2023-2026 kan leses i sin helhet her.

Last ned kommunedirektørens presentasjon her.