Mange innlagt på SUS, hever beredskapsnivået til gult

Sykehuset iverksatte gul beredskap torsdag kveld på grunn av svært utfordrende drift.

Publisert:
SUS hever beredskapen.

STAVANGER: De siste dagenes økning i antall innlagte pasienter med luftveisinfeksjoner, kombinert med høyt sykefravær gjør driftssituasjonen på sykehuset svært krevende. Derfor besluttet beredskapsledelsen torsdag kveld å heve beredskapsnivået til gult, heter det i en pressemelding fra sykehuset.​

– Siden midten av desember har vi håndtert situasjonen med de tiltakene vi har hatt tilgjengelige. Når antall innleggelser og sykefraværet stiger, må vi gjøre mer drastiske grep for å sikre forsvarlig drift og pasientsikkerheten, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

Rundt 80 pasienter er innlagt med influensa, covid-19 eller RS-virus. Antallet pasienter med RS-virus og covid-19 ligger stabilt, men antallet pasienter med influensa har steget de siste dagene. Flere av disse pasientene trenger isolasjon. Det gir behov for mer rom, og medarbeidere til å bemanne dem. 

– Vi setter ekstra personell i beredskap, slik at vi raskt kan øke kapasiteten på areal og personell. Folk har jobbet ekstremt mye, og vi vet at mange er slitne. Medarbeiderne på SUS har over lang tid stått i en krevende driftssituasjon, sier ​Farbu.

Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved SUS.