-Finnøy bør bli et eget næringsområde innen Stavanger

Høyres Sissel Knutsen Hegdal vil at Finnøy kommunedel bør vurderes som et selvstendig nærings- og distriktsområde innen Stavangher kommune.

Publisert: Publisert:
Sissel Knutsen Hegdal er styremedlem i TEAL på Finnøy.

STAVANGER: TEAL (tidligere Ryfylke Næringshage) har over flere perioder vært en del av næringsprogrammet Siva (Selskapet for industrivekst). Fra 1. januar 2023 starter ny periode for Sivas næringshageprogram, og det er stor usikkerhet om TEAL får fornyet sin nåværende avtale.

-Over flere år har man bygget opp en blågrønn næring på Finnøy, som har skapt flere lokale arbeidsplasser innenfor både hav- og landbruk. Dette er næringer vi ønsker å satse på og videreutvikle, men det er nå svært viktig at avtalen med Siva blir fornyet, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat Stavanger Høyre.

-Finnøy er en del av storkommunen Stavanger, men er ikke et storbyområde i Stavanger. Finnøy er et vakkert distriktsområde. Noe som gjenspeiles i næringslivet på Finnøy, som i stor grad har blågrønne arbeidsplasser innenfor hav- og landbruk, sier Knutsen Hegdal.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det gjort en analyse av næringslivet på Finnøy. Tallene viser at Finnøy i stor grad er et eget arbeidsmarked, hvor over 70 prosent av arbeidsstyrken på Finnøy har sin arbeidsplass på Finnøy. Kun 11 prosent pendler til storbyområdet av Stavanger. Derfor var anbefaling ved sammenslåing at man fokuserte på Finnøy som et selvstendig næringslivsområde.

-Når omkring 3 av 4 i arbeidsstyrken på Finnøy både bor og arbeider på Finnøy, så mener jeg Finnøy bør vurderes som et selvstendig nærings- og distriktsområde. Dette må også gjenspeiles i vurdering av TEAL sin søknad til neste periode av Siva sitt næringshageprogram, mener Knutsen Hegdal. 

Næringsprogrammets visjon er å utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene, hvor hovedmålet er å bidra til økt verdiskapning basert på regionale fortrinn.

-Finnøy har i alle år vært et lokalsamfunn der hav- og landbruk har vært en del av næringsgrunnlaget. Kompetansen som er opparbeidet gjennom flere år, og skapt utallige arbeidsplasser, er nøkkelkompetanse man trenger i omstillingen og utviklingen av eksisterende og nye blågrønne næringer. Det er synd hvis man ikke vil satse på spisskompetansen man har her på Finnøy, avslutter Sissel Knutsen Hegdal.