Fredag startar hjortejakta – har samla øyane i ein plan

Hjortevalda i Finnøy og Rennesøy har fått større fridom under ansvar.

Sentrale aktørar i felles bestandsplan for hjort i Stavanger kommune: Nærast kamera Dag Reimertz frå Mosterøy. Bak bordet f.v. Preben Eiane frå Mosterøy, Ove Harald Bø frå Rennesøy, Arvid Bø frå Ombo og leiar Kai Petter Flesjå frå Finnøy. På høgre side av bordet sit fremst Tor Bjørn Sinnes frå Ombo, Torjus Halsne frå Halsnøy, naturforvaltar Vegard Ankarstrand i Stavanger kommune og Rasmus Bø frå Fogn.
Publisert: Publisert:

Fredag 1. september startar hjortejakta. Alle hjortevalda i Stavanger kommune er i år samla i ein felles bestandsplan.

– At me har fått til dette er utruleg tøft, seier naturforvaltar Vegard Ankarstrand i kommunen:

– Grunneigarane har fått større ansvar. Dei skal nå styre avskytinga sjølv innanfor ein femårig avskytingsavtale.

Åtte vald

I år er det òg opna for hjortejakt på Halsnøy slik at det til saman er åtte vald i kommunen. Klart størst er Ombo viltlag, som i fjor stod for 75 prosent av alle hjortefellingar i Stavanger.

Her er fordelinga på skotne hjort under jakta i fjor:

HjortevaldFelte dyr 2022
Ombo viltlag124
Rennesøy hjortevald17
Finnøy hjortevald16
Fogn hjortevald3
Mosterøy Hjortevald3
Bjergøy hjortevald, Dyrnes1
Fogn, Hovda hjortevald1
Sum165

– Eit overordna mål er å stoppe bestandsveksten for hjort. Då gjelde det å skyte masse ungdyr, det vil sei kalv og halvtannaåringar, seier Ankarstrand.

– Hjortevalda i Stavanger har fri kvote på hjortekalv, legg han til.

Godkjent ettersøk

Ankarstrand strekar under at alle som jaktar hjort må ha avtale med ein godkjent ettersøkshund.

– Me har hatt eit par stygge tilfelle med dette tidlegare. Godkjent ettersøkshund er viktig for å finne att alle dyr som blir skotne, seier Ankarstrand.

Hjort felt i nabofylket Vestland i fjor.

Hjortejakta startar 1. september og varar fram til og med lille julaftan 23. desember.

Publisert: